Welcome to Sofia Chamber of Commerce and Industry
 
Welcome toSofia Chamber of Commerce and Industry

Партньори
Услуги за членовете
Оферти на / за членовете
Държави
Топ 10Вход
 Име
 Парола


Регистриране
Загубена парола

Интранет за членове

  


Новини: Кръгова икономика
17 Февруари 2018 г. - 03:43 ч.
[ Изпрати на партньор | Версия за печат ]
Министър Нено Димов. За 2016 г. са рециклирани 917 хил. тона битови отпадъци или близо 32% от общото количество ...

Кръгова икономика

През последните 5 години се наблюдава увеличение на дела на рециклираните отпадъци. За 2016 г. са рециклирани 917 хил. тона битови отпадъци или близо 32% от общото количество. Това бе заявено от МОСВ на кръгла маса на тема „Кръговата икономика – възможности за рециклиране“ в София.

България е в челната тройка на ЕС по ефективност на рециклирането на оловни акумулаторни батерии. Наблюдава се трайна тенденция на нарастване на количествата компостирани биоотпадъци. Страната ни успешно изпълнява и заложените в европейското законодателство цели по рециклиране на специфични отпадъчни потоци – от опаковки, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, МПС, батерии и акумулатори, като изпълнението се движи около и над средното ниво за страните в ЕС. „При отпадъците от опаковки за 2016 г. е постигнато ниво от 68,3% рециклиране при цел от 55%“, допълни Кънчев. При излезлите от употреба МПС е постигнато ниво на повторна употреба и рециклиране от 95% при цел от 85 на сто. Според зам.-министър Кънчев тази година правителството предвижда разработване на национална стратегия за кръгова икономика като предпоставка за по-нататъшно развитие на секторите, пряко обвързани с управлението на отпадъците.

Фирмите Екобулпак и Булекопак са активни участници в Кръговата икономика и са членове на Софийска търговско-промишлена камара. Търговски вестник подкрепя Кръговата икономика.

 

 


 
12345
Кръгова икономика | Вход | 0 Коментара
Коментарите представят мнението на лицето, което ги публикува.
Те не представят мнението на редактора на сайта.
 © Copyright 2005 Софийска Търговско-Промишлена Камара. Всички права запазени  Дизайн и разработка Сирма АИ ЕАД