Welcome to Sofia Chamber of Commerce and Industry
 
Welcome toSofia Chamber of Commerce and Industry

Партньори
Услуги за членовете
Оферти на / за членовете
Държави
Топ 10Вход
 Име
 Парола


Регистриране
Загубена парола

Интранет за членове

  


Новини: Нарства делът на услугите
07 Юни 2017 г. - 18:33 ч.
[ Изпрати на партньор | Версия за печат ]
БВП нараства с 3.5% през първото тримесечие на 2017 г

Нараства делът на услугите

БВП нараства с 3.5% през първото тримесечие на 2017 г. в сравнение със същото тримесечие на предходната година.  През първото тримесечие на 2017 г. относителният дял на аграрния сектор в добавената стойност на икономиката намалява равнището си с 0.1 процентни пункта спрямо същото тримесечие на предходната година до 2.5%. Индустриалният сектор намалява относителния си дял в добавената стойност на икономиката с 0.7 процентни пункта до 29.3%. Относителният дял на добавената стойност, реализирана от дейностите в сферата на услугите, се увеличава и достига до ниво от 68.2% при 67.4% през съответния период на предходната година. Намалява Износа.

Производителност

През първото тримесечие на 2017 г. брутният вътрешен продукт (БВП) на един зает се увеличава с 2.6% в сравнение със същото тримесечие на предходната година. Заетите лица в икономиката са 3 398.3 хил., а общият брой отработени часове е 1 375.5 милиона. Структурата на заетостта по икономически дейности през първото тримесечие на 2016 и 2017 г. показва увеличение на относителния дял в аграрния сектор.

На едно заето лице се падат 5 904.7 лв. от текущия обем на брутния вътрешен продукт , като всеки зает създава средно 14.6 лв. БВП за един отработен час. Брутната добавена стойност средно на един зает през първото тримесечие на 2017 г. реално се увеличава с 1.9% и с 2.0% за един отработен човекочас спрямо съответното тримесечие на предходната година.

По предварителни данни за първото тримесечие на 2017 г. равнището на производителността на труда в индустриалния сектор е 5 927.8 лв. брутна добавена стойност (БДС) средно на един зает и 13.9 лв. за един отработен човекочас. В сектора на услугите всеки зает произвежда средно 5 268.2 лв. БДС, като за един отработен човекочас се създават средно 12.4 лв. от текущия обем на показателя. Най-ниска е производителността на труда в аграрния сектор -712.1 лв. БДС на един зает и 2.3 лв. за един отработен човекочас.

Методология: Връзката между БВП и БДС се определя от начина на остойностяване на произведения краен продукт. БВП е остойностен по пазарни цени, включително данъците върху продуктите и вноса, нето от субсидиите върху продуктите. БДС измерва резултата от производствената дейност по базисни цени преди начисляването на данъци, включително субсидиите върху продуктите и услугите.


 
12345
Нарства делът на услугите | Вход | 0 Коментара
Коментарите представят мнението на лицето, което ги публикува.
Те не представят мнението на редактора на сайта.
 © Copyright 2005 Софийска Търговско-Промишлена Камара. Всички права запазени  Дизайн и разработка Сирма АИ ЕАД