Welcome to Sofia Chamber of Commerce and Industry
 
Welcome toSofia Chamber of Commerce and Industry

Партньори
Услуги за членовете
Оферти на / за членовете
Държави
Топ 10Вход
 Име
 Парола


Регистриране
Загубена парола

Интранет за членове

  


Новини: "Насърчиха" ги ...
18 Януари 2011 г. - 20:51 ч.
[ Изпрати на партньор | Версия за печат ]
Агенция се гаври с МСП ...

„Насърчиха“ ги …

 

Самото име на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия показва, че нейната задача е да насърчава малките и седни фирми. Водена от своята мисия , Агенцията “НАСЪРЧИ” ( отсвири) 61 % от кандидатите за финансиране чрез отстраняване на проектите им за “ЗАПЕТАЙКИ” още преди същинския етап на оценяване след четиримесечна работа.

 

В рамките на цели четири месеца след подаване, ИАНМСП “успя” да отхвърли вече 371 (61%) от кандидатствалите 604 фирми с проекти за “Усвояване на международно признати стандарти”. Същите няма да се разглеждат в следващите етапи, включващи съществена оценка на качествата на проектите.

Още при първата - административна проверка, Оценителната комисия “успя” да отхвърли 215 проектни предложения. Това е голям “успех” за чиновниците, които по “елегантен начин” значително са намалили бъдещата си работа. Обявените от Комисията причини за отхвърляне напълно съвпадат с критикуваните решения при оценката на миналогодишните проекти. Основната част от тях са:

-отсъствие на някоя от справките, части от Годишния отчет за дейността (ГОД), включително и в случаите, когато кандидати са публикували същите в публичния Търговски регистър;

-отсъствие на прословутите и неизвестни за фирмите “копия на документи за професионален опит” без в Насоките да е оказано конкретно кои са тези документи;

-отсъствието на определен незнайно от кого “атрибут на офертите”, а именно прословут печат и подпис на доставчика. Атрибути, особено печатите, вече отдавна забравени в търговската практика на фирмите в 21-ви век – болшинството фирми работят с електронни документи и подписи;

Само малка част – около 5% от фирмите-кандидати, не са предоставили въобще или са предоставили със закъснение изискваната от тях информация, което може да бъде някакво по-съществено основание за отхвърляне.

При следващата (втората) проверка за допустимост отпадат още 156 проекта. Там е налице друг феномен – близо 18% от всички кандидати (или 69 % от включените в Списъка) са отхвърлени поради предоставена от кандидата ...“невярна информация по отношение на декларираните обстоятелства в Декларацията за държавни помощи”…На никой от Комисията и ръководството на ИАНМСП не е направило впечатление, че става дума за системна грешка по причина на самата администрация, а именно - отсъствието на достъп на фирмите до Регистъра за държавни помощи. Като се прибавят и грешно въведените от администрацията данни в Регистъра, вероятно всички фирми, които все пак са получавали държавни помощи или са били партньори по проекти са влезли в този списък за някаква разлика в посочената Декларация.

Не са малко и кандидатите които са се подвели по грешно структурираните пера в бюджета и обединяването в раздел 6 от него на разходите за визуализация и одит на проекта с разходите за консултации при разработването на проекта. Такива са и редица противоречия между Насоките и други документи за информация, попълване или оценка.

В крайна сметка 371 от 604 кандидатствали фирми са отхвърлени без да е извършено нито една оценка по същността на техния проект. Оценителната комисия буквално сe е подигралa с труда на екипите от фирмите и техните консултанти.

Повече от 61% от проектите, голяма част от които предвиждат значителен ръст на конкурентоспособността на съответната фирма, ръст на експорта, осигуряване на нови работни места, увеличаване на доходите, а от там и на ДДС за държавния бюджет, са санкционирани с лека ръка още преди реалната оценка! В същото време в оставащите 39% от подадените проекти, вероятно са останали такива, които едва ли ще са носители на подобаващ ръст и развитие на конкурентоспособността. Нещо повече – съмнително е, че оставащите проекти ще усвоят отпуснатите средства при наличие на добри, но отхвърлени вече проекти. Това отново облекчава бъдещата работа на администрацията на ИАНМСП: по-малко проекти – по-мало работа. По този начин едва ли ще се изпълни поставената от Министър-председателя цел за 40% усвояване на средствата до края на 2011, дори и по-ниското ниво – 20%-но усвояване, поставено от Министъра по управление на средствата от Европейския съюз, едва ли ще е изпълнимо!

 

Във връзка с посочената информация се обръщаме към потърпевшите, медиите, Правителството и обществото и поставяме посочените въпроси на дискусия. Очакваме отговорните за управлението на европейските фондове институции да бъдат активни, както ни призоваха в медийната кампания за усвояване на средствата по европейските фондове Очакваме вашето мнение и коментари по въпросите:

1.Насърчава ли “Изпълнителната агенция за НАСЪРЧАВАНЕ на малките и средните предприятия” бизнеса или го “НАЗИДАВА” със своите непремерено високи санкции?

2.Какво се е променило след миналогодишните критики и поставените задачи за облекчаване на процедурите за кандидатстване? - Нека се има предвид, че продължава отхвърлянето на проекти за един печат, за една справка, за една грешка в число и др. – грешки или пропуски, които могат безболезнено да се отстранят и в следващите етапи до договарянето, както това се прави при всички останали оперативни програми.

3.Какво е очакваното усвояване на средствата по ОП “Конкурентоспособност” до края на програмния период – 2013 г., имайки предвид продължаващото негативно отношение на служителите на ИАНМСП към потенциалните и реални бенефициенти? – Какво е очакваното изпълнение на целта “Повишаване на конкурентоспосбността на българската икономика”, когато мисията на оценителните комисии е да отстраняват проекти за “ЗАПЕТАЙКИ”, а не да подпомагат фирмите, особено в условията на криза!

4.Не ви ли се струва, че определени лица от ИАНМСП се стремят да съботират изпълнението на решенията на правителството, да блокират развитието на бизнеса и страната?

5.Как мислите – Знаят ли служителите от ИАНМСП от къде и по какъв начин си получават заплатите? Известно ли им е, че таксите за Европейския съюз се плащат от данъците на реалния бизнес в страна (т.е. от засегнатите от техните некомпетентни действия) и, че посочените европейски средства също са събрани от тези, чиито проекти с лека ръка се отхвърлят или техните колеги от други европейски страни?

6.Не мислите ли, че мисията, стратегията и политиката на ИАНМСП, определена от правителството и Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и стратегическите документи е много по-различна и не предвижда изпълнението на посочените действия по посочения начин? – виж по-долу извадки от Националната стратегия за развитието на малките и средните предприятия в България 2007-2013”!

 

 

Извадка от “Основни насоки за действие в подкрепа на малкия бизнес според политиката на Европейската комисия в областта на МСП”, част от Националната стратегия за развитието на малките и средните предприятия в България 2007-2013

.....

  1. Финансова подкрепа за МСП чрез програмите на Европейската комисия – МСП са гръбнакът на европейската икономика и имат най-големия потенциал за създаване на работни места и растеж. Ето защо Европейската комисия изразходва милиарди евро за мерки и инструменти, специално създадени за подобряване достъпа до финансиране на вече действащите МСП, за подобряване на иновативния потенциал на тези предприятия, за подкрепа на регионалното развитие на МСП, както и за стимулиране на предприемаческия дух и иницатива.

 

  1. Опростяване на административната среда за МСП – Европейският съюз полага невиждани досега усилия за ограничаване на бюрокрацията и насърчава отделните правителства да следват тази политика.

.....


 
Рейтинг

12345
"Насърчиха" ги ... | Вход | 0 Коментара
Коментарите представят мнението на лицето, което ги публикува.
Те не представят мнението на редактора на сайта.
 © Copyright 2005 Софийска Търговско-Промишлена Камара. Всички права запазени  Дизайн и разработка Сирма АИ ЕАД